ممنونم...

سلام حسین جان !
دارم میروم ایران دلم خوش انجا که باشم
هیات هست
حرم هست
امام رضا هست
بی بی هست
ممنونم
خدا کند من هم باشم...

/ 1 نظر / 40 بازدید
ماسح

آمین